De Jonge Zorgdenktank is een groep van jonge professionals in de zorg die met elkaar discussieert en van elkaar leert. Onze overtuiging is dat we daarmee ons eigen werk en zo de zorg in Nederland verbeteren. De denktank komt vier maal per jaar een avond samen bij een van de deelnemende partijen, die zijn of haar professie toelicht en laat zien hoe dit raakt met het werk van andere deelnemers. Zo ontstaat er inzicht in en begrip van elkaars werk.

 

Daarnaast organiseert de Jonge Zorgdenktank éénmaal per jaar het ZorgSamenEvent voor alle geïnteresseerde jonge professionals in de zorg.